Divorcing Parents Academy

Prvi in edinstveni PROGRAM na svetu,

ki starše po ločitvi USMERJA

v procesu priprave

NAČRTA starševske skrbi.

Otroci ločenih staršev so lahko leta po ločitvi staršev obremenjeni z odnosnom med staršema in tudi z odnosom staršev do njega. Kar lahko močno vpliva na prilagoditvene težave otroka.


Starši se lahko po ločitvi počutite nemočne, zmedene in čustveno obremenjene. V takšnem stanju ne sprejemate najboljših odločitev, ki bi sledile koristim vašega otroka.


Sistem, ki obravnava družine v razveznem postopku, je počasen in tog. Kot takšen pa stisko staršev in otrok po ločitvi lahko le še povečuje, ne pa zmanjšuje.

Včasih imate starši občutek, da morate biti ves čas odvisni od drugih.


Ta občutek izhaja iz dejstva, da se ločujete prvič in da se vam zdi, da boste težko sami pripravili načrt za prihodnost vaše družine.


Posledično iščete pomoč na Centru za socialno delo, pri odvetnikih, prehitro oddirjate na sodišče, ipd.


Dejstvo pa je, da ste vi tisti, ki najbolje poznate svojo družino. Zato morate biti vi tisti, ki načrtuje prihodnost vaše družine.


Morda se sprašujete, kako pa lahko sami to naredite, če pripravljate načrt prvič?

Z namenom, da vam staršem pomagam odgovoriti na to vprašanje, sem več kot 18 mesecev posvetil gradnji in oblikovanju sistema, ki bo staršem pomagal in jih usmerjal v tem težkem življenjskem obdobju, da bodo sprejeli prave odločitve.


Odločitve, ki bodo resnično sledile dolgoročni največji koristi otrok ločenih staršev.

Sistem, ki sem ga oblikoval, se imenuje

Kaj program Divorcing Parents Academy ponuja staršem, ki se udeležijo programa:

  • Enoletni dostop do celotnega sistema Učinkovit načrt starševstva, ki je predstavljen v obliki VIDEO TEČAJA.
  • Možnost, da kadarkoli - ko imajo čas, iz domačega naslonjala naredijo korak v smeri priprave načrta za prihodnost njihove družine.
  • Dostop do vseh podpornih dokumentov, ki jim lahko pomagajo v procesu priprave načrt starševske skrbi.
  • Možnost individualnega telefonskega razgovora z avtorjem sistema - Matejem Zaplotnikom.

Program Divorcing Parents Academy vas popelje v vse "podrobnosti" sistema Učinkovit načrt starševstva!


Spodaj, malo za pokušino ...


Kratek vpogled v eno temo izmed sistema Učinkovit načrt starševstva, ki starše usmerja v njihovem razmišljanju in procesu priprave načrta starševske skrbi:

Sodelovanje > Nekonfliktno soodločanje

Še malo - za pokušino - v tem delu nekaj besed namenjam Priložnostnim dogodkom.

Ogrodje > Priložnostni dogodki

Če se boste starši še naprej zgolj opirali na mnenja in odločitve drugih, boste lahko:

  • prelagali odgovornost na druge, namesto da bi sami prevzeli odgovornost za pomembne odločitve;
  • pasivno boste čakali na odločitve drugih, namesto da bi aktivno pripravljali načrt za prihodnost družine;
  • imeli občutek, da nimate nadzora nad dogajanjem;
  • imeli zelo dolg razvezni postopek, ki bo stresen in v katerem boste večino časa le ČAKALI (na druge);


S programom Divorcing Parents Academy si starši zagotovite dostop do sistema, ki vam omogoča, da sami v 30ih dneh pripravite načrt, ki bo sledil koristi vašega otroka in potrebam celotne družine. BREZ čakanja na druge in brez prelaganja odgovornosti.

POZOR!


Program je namenjen le tistim ločenim staršem, ki:


- vas resnično skrbi za vašega otroka;

- želite sami odločati o prihodnosti vašega otroka;

- ste pripravljeni vložiti trud in energijo v to, da vi pripravite načrt

za prihodnost vašega otroka

- ne želite načrtovanje prihodnosti vaše družine prepustiti nekomu,

ki vaše družine sploh ne pozna

- želite, da vaš otrok ne nosi celo življenje s seboj bremena ločitve svojih staršev

Kaj menijo starši, ki so se že vključili v program Divorcing Parents Academy?

Investicija v program:

2997 €

NASLOV

Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.

Dedni Dol 2

1294 Višnja Gora

KONTAKT

E-mail:

info@matejzaplotnik.com

INFORMACIJE

Piškotki

Politika zasebnosti

Splošni pogoji poslovanja

© 2022 Matej Zaplotnik. Vse pravice pridržane.

Powered by