Starševsko odtujevanje

Ko otrok zavrne starša brez pravega razloga

Starševsko odtujevanje je posebna dinamika družine, ki se največkrat razvije ob razvezi staršev.


Odtujevanje je sinonim za psihične pritiske in manipulacije z otrokom, kar predstavlja zlorabo otroka z namenom, da otrok zavrne drugega starša.


Ko otrok zavrne drugega starša, in to po možnost še javno - pred sorodniki in strokovnimi delavci pove, da ne želi več videti drugega starša ali z njim preživljati čas - takrat je cilj odtujevanja dosežen.


Staršu, ki otroka odtujuje, potem ni potrebno nič več navajati razlogov, zakaj otrok zavrača drugega starša. Ampak zgolj s prstom pokaže na otroka in reče: "Kar poslušajte otroka. Sem vam rekel oz. rekla, da je drugi starš neprimeren. Zato pa otrok ne želi več k njemu."


Zavrnitev drugega starša naj bi vzpostavila "navidezno prednost" v ločitvenem postopku.


Starš, od katerega otrok postane odvisen in na katerega je nezdravo navezan, naj bi tako imel več možnosti za pridobitev enostarševske skrbi nad otrokom.


Ta navidezna prednost naj bi prišla vzporedno z utemeljitvijo starša, ki izvaja pritisk na otroka, kako je drugi starš neustrezen, neprimeren, škodljiv.


V najbolj malignih primerih se drugega starša s pomočjih lažnih obtožb nasilja prikazuje tudi kot nasilneža.


Te obtožbe so neka "vzporedna" strokovna utemeljitev in razlaga, zakaj otrok zavrača drugega, zavrnjenega starša.


Priljubljeni starš s takšnimi manevri ne manipulira samo z otrokom, ampak tudi z odraslimi - s strokovnimi delavci, ki imajo pomembno, odločevalno vlogo v razveznih postopkih.


Ne tako redko se ti priljubljeni starši trudijo povsem prekiniti stik med otrokom in bivšim partnerjem.


To pa je daleč od največje koristi otroka ločenih staršev.

Največja korist otorka ločenih staršev je namreč čim bolj enakovreden odnos otroka z obema staršema - če okoliščine to omogočajo in če imata starša približno enakovredne starševske kvalitete.


Sam sem prepričan, da vas je večina staršev zelo skrbnih in da sta v večini družin oba starša primerna starša.


Nenazadnje večina staršev svojo starševsko vlogo izvaja najbolje, kakor zna. Največkrat vzorci za izvjanje starševske vloge izhajajo iz primarne družine.


V kolikor pa ima kak starš težave s primernim izvajanjem starševske vloge, pa je potrebno Tem staršem seveda pomagati. Ne pa jih izločiti iz življenja otrok.

Kljub vsej "logiki", ki bi morala veljati v tovrstnih primerih, mi je jasno, da je v praksi pogosto povsem drugače.


Prepogosto je sistem počasen, z nepravilnim in počasnim ukrepanjem pa sistem še podpira "odtujitelja" v svojem neprimernem vedenju, namesto da bi ga pri tem omejil.


Odtujevanje je namreč psihična zloraba otroka. In sistem bi moral otroka, ki je žrtev psihične zlorabe, zaščititi.


Ne pa podpirati odraščanje otroka v primežu psihičnega nasilja.


Razumevanje tovrstne dinamike je zelo zahtevno.


Zahtevno pa je tudi ukrepanje v tovrstnih primerih.


Dejstvo namreč je, da otrok po ločitvi ne želi izgubiti nobenega starša. Zato se otrok začne vesti skladno s pričakovanji odtujitelja.


Saj ta starš pogojuje ljubezen do otroka s pričakovanjem, da otrok zavrne drugega starša.


Otrok pa torej zavrne starša, za katerega ve, da ga bo imel rad ne glede na to, kaj se zgodi.


Otrok torej zavrne starša, ki je bolj zdrav, bolj primeren starš. In to je pogosto spregledano v sodnih postopkih.

Zavrnjeni starš izgublja stik s tistim, ki mu največ pomeni - z lastnim otrokom.


In to je tisto, kar najbolj boli. Tega se močno zaveda manipulativni starš. Če je ta starš željan maščevanja bivšemu partnerju, je najučinkovitejše maščevanje preko otrok.


Zavrnjeni starš pa se sooča z veliko stisko, saj ga brez pravega razloga zavrača nekdo, ki bi ga moral v resnici imeti rad in ga spoštovati.


Nekdo, s katerim sta morda nedolgo nazaj še skupaj uživala in se igrala na otroškem igrišču, nogometnem travniku, ipd.

Sam sem ogromno časa namenil iskanju znanja in razvoju mojih strokovnih kompetenc na področju starševske odtujevanja.


Prepotoval sem dobesedo "polovico poloble", ko sem nabiral znanje s tega področja. Med drugim sem postal tudi licencirani "trener" za izvajanje programa Family Bridges.


Naj navedem zgolj nekaj usposabljanj o tovrstni problematiki:


 • STOCKHOLM - avgust 2018, kjer sem imel prispevek na mednarodni konferenci;
 • PRAGA - Julij, 2017: konferenca Evropskega združenja za starševsko odtujevanje,
 • BOSTON - Maj, 2017: Mednarodna konferenca o skupnem starševstvu.
 • SAN FRANCISCO - Avgust, 2017: usposabljanje za trenerja / izvajalca programa Family Bridges;
 • TORONTO - Januar, 2019: Usposabljanje in pomoč pri izvedbi delavnice Family Bridges.


Jaz v družbi mentorja dr. Randy Rand-a, ki je s svojim programom Family Bridges v skoraj 25 letnih zgodovini dela na pdoročju odtujevanja pomagal že preko 350 otrokom vzpostaviti nazaj pristen stik in odnos z izgubljenim/ odtujenim staršem.


Če tem mojim usposabljanjem prištejem še strokovno literaturo, s pomočjo katere sem krepil moje strokovno delo, lahko rečem, da sem v to področje res vložil OGROMNO truda in energije.


Leta 2019, ko sem si nehal zapisovati seznam knjig in člankov s področja odtujevanja, ki sem jih prebral oz. analiziral, so bile številke priližno takšne.


preko 10 najboljših knjig, ki jih premore svetovni opust o odtujevanjuVeč kot 40 tujih

strokovnih

člankov


Prisoten in aktiven na na več mednarodnih conferencah oz.

usposabljanjih


To svoje znanje sem s pridom unovčeval pri svoje delu z odtujenimi otroki in njihovimi starši v Sloveniji.


V preteklosti so sodišča k meni pošiljala odtujene otroke in njihove starše, največkrat pa so se tudi starši sami obračali name po pomoč.


Pomagal sem jim na različne - s svetovanjem, s pisanjem strokovnih mnenj, pisal sem kritike slabo pripravljenih sodno izvedenskih mnenj ipd.


Ugotovil sem, da sem v le redkih primerih uspel narediti kakšne konkretne premike v življenju otrok in družine.


Saj so za to morali biti izpolnjeni mnogi pogoji.


Najbolj uspešen sem bil ob tesnem sodelovanju s sodiščem in s kvalitetno pripravljenim strokovnim mnenjem.

Spoznal sem, da so odtujitelji res škodljive osebnosti in da je v njihovi nameri največkrat golo maščevanje bivšemu partnerju, ne glede na to, kakšno škodo in trpljenje s tem povzročajo otroku.


Spoznal sem tudi, kako močno ti starši sovražijo vse strokovnjake, ki zagovarjamo resnično največjo korist otroka ločenih staršev.


Tarča sovraštva sem bil večkrat v preteklosti tudi jaz.


Ob tem, ko sem skušal pomagati, da bi otrok po ločitvi "odraščal z obema staršema", sem "v zahvalo" dobil razne tožbe, na podlagi katerih so moje "ime" obravnavali bodisi tožilci, bodisi kriminalisti.


Kar je ABSURDNO.


Pa vendar sem se ob tem mojem delu marsičesa naučil.


S svojim delom in strokovnim doprinosom sem bil trn v peti marsikaterega strokovnjaka in tudi sodnega izvedenca.


Ob mojih strokovno zelo dobro podkrepljenih kritikah izvedenskih mnenj, v katerih sem strokovno utemeljval dinamiko odtujevanja in primerne ukrepe, ki dolgoročno resnično koristijo otrokom in ki so bili navadno v nasprotju z mnenjem sodnih izvedencev, je marsikateri strokovnjak ostal brez nesed.

Edini argument, s katerim so skušali demantirati moje strokovno znanje, je bil pač ta, da nisem sodni izvedenec in da zato moja "deroča gmota znanja" ni relevantna.

Po mojem opažanju sem vsaj za malenkost "dvignil" strokovni nivo izvedenskih mnenj, ki so obravnavali družine s prisotnim odtujevanjem.


Žal pa sem tudi spoznal, da pri predlogih oz. priporočilih sodišču, ki so jih podali sodni izvedenci, ni bilo kakšnih pomembnih razlik med primeri, ko SO sodni izvedenci ugotovili prisotno odtujevanje v družini. Ali pa, ko tega NISO prepoznali.


Vedno je bilo priporočilo "v stilu" naj otrok ostane pri staršu, na katerega je bolj navezan.


Četudi je ta navezanost patološka in posledica psihične zlorabe otroka.

Ob tako mizernem uvidu največje koristi otroka pri teh najbolj kompleksnih primerih sem začel leta 2021 aktivno delati na področju PREVENTIVE - na področju oblikovanja sistema pomoči in informacij, ki bi vnaprej preprečili tovrstne izkušnje.


Rezultat tega mojega dela je program, v katerega vas uvede brezplačni spletni dogodek z naslovom Najin otrok, najina odločitev.


Datum izvedbe tega dogodka sicer lahko preverite na tejle povezavi:


https://www.matejzaplotnik.com/najin-otrok_najina-odlocitevDelo na preventivi in razvoju novih programov pa pomeni, da sam NISEM VEČ AKTIVEN na področju dela z odtujenimi otroki in njihovimi starši.


Ravno tako NIMAM več individualni strokovnih obravnav in svetovanj.


Da pa moje znanje, izkušnje in delo s področja starševskega odtujevanja ne bi bilo neuporabno in nekoristno, sem se narediti sledeče:

Moj opus znanja s področja odtujevanja sem združil

v spletnem tečaju z naslovom

STARŠEVSKO ODTUJEVANJE.


V tem tečaju sem združil informacije, ki lahko staršem:

systeme.io's affiliate dashboard with leads and payments statistics
 • ki izgubljajo stik z lastnim otrokom, pomagajo razumeti situacijo, v kateri so se znašli;
 • dajo usmeritve, da se primerno odzivajo na vedenje in besede odtujenega otroka - na način, da s tem ne povečujejo še dodatno stiske v otroku;
 • ponudijo video vsebine, ki jih lahko pogleda tudi njihov otrok, ki je žrtev odtujevanja;
 • preko različnih slovenskih in tujih (prevedenih strokovnih člankov in knjig) strokovnih virov pomagajo v sodnih postopkih strokovno podkrepiti in utemeljiti dogajanje v njihovi družini;
 • strokovno podkrepiti in najti zakonske podlage za to, kako otrokove besede ne izražajo resnične njegove koristi in zakaj mnenje njihovega otroka ne more biti relevantno;
 • ponudi ideje, kako proaktivno izkoristiti sistem pomoči v Sloveniji in kaj odtujitev otroka pomeni v širšem kontekstu čustvenih in vedenjskih težav otroka.


Lahko torej čakate in upate, da bo sistem uvidel, kaj se dogaja.


Lahko tudi upate, da se bo otrok začel vesti normalno in da se bodo "pritiski" nanj s strani bivšega partnerja zmanjšali.


Lahko pojasnjujete sodišču, da niste ničesar takšnega naredili, da bi vas otrok zavrnil.


Lahko tudi otroku zamerite, da se tako obnaša do vas. In se podobno potem tudi vi vedete do njega

Lahko pa si sposodite in uporabite moje večletno znanje in izkušnje s tega področja. S čimer ne boste le "laično" pojasnjevali, kaj se v vaši družini dogaja.


Ampak boste lahko vaše navedbe v pripravljalnih vlogah, dopisih CSD-ju, pojasnitvah pri izvedencu ipd. lahko tudi strokovno podkrepili.


S pravim pristopom, pravim ukrepanjem in strokovno podpkrepljenim delovanjem pa boste lahko naredili pomembne korake v smeri zmanjševanja in omejevanja škodljivega vedenja bivšega partnerja.


Predvsem pa v smeri sledenja največje koristi vašega otroka in omejevanja psihične zlorabe otroka.

Kakšna pa je cena programa?

Če sem iskren, je investicija v program MANJŠA, kot sem dal sam za eno letalsko vozovnico onkraj Atlantika.


Neupoštevajoč na tisoče ur mojega dela in raziskovanja s tega področja, prevajanja knjig in strokovnih člankov, iskanja sistemskih rešitev in pomoči za starše.


Če sem iskren, je investicija v progam približno dva do trikrat manjša od stroška sodnega izvedenca.


Zato, ker res želim, da imate dostop do pomoči, ki bo vašega otroka obvaroval pred nepotrebnimi konflikti in neprimernim starševstvom v dveh ločenih domovih.

Investicija v tečaj

Starševsko odtujevanje je za vas samo 697 €.