Strokovne službe

Investicija v program

335,00 €

1. Kontaktni podatki

2. Podatki za račun

V primeru, da so podatki za račun drugačni oz. če boste stroške poravnali z računa pravne osebe, prosimo da izpolnite še spodnje podatke

3. Način plačila